top of page
bcg_g.png
VP_txt.png
VP_img_1.png

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA:

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

4 gadi

10 mēneši gadā no septembra līdz jūnija beigām

14 profesionālie moduļi

+  8 vispārizglītojošie moduļi
+  3 mūžizglītības moduļi

Akreditēta programma
Tiek īstenota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem
Pedagogi - praktiķi
Inovatīvs mācību process
Uz profesiju orientēti pasakumi  
Prakse Latvijas un ārvalstu labākajās viesnīcās
Plašas ERASMUS+ u.c. projektu iespējas

Viesmīlības pakalpojumu speciālists: 

  • plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm,

  • organizē vietējās tūrisma aktivitātes,

  • apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās,

  • sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros, 

  • ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

IZGLĪTĪBAS MODUĻI

VP modulu karte.png

Programmas partneri

Kempinski_Logo_2015.png
images.png
PULLMAN_HAR_SIGLE_POS_N90_RIGA OLD TOWN_RGB.png
HGI-Logo-Color_HR.png

Mācību maksa

Kontakti

Mācību gada maksa:

Programmas direktore

2 300 EUR
vai
230 EUR / mēnesī

Mācību maksu iespējams veikt par visu gadu, semestri vai pa mēnešiem bez uzcenojuma.

Gaļina Prosvirova
+371 28816158
galina.p@inbox.lv

Īstenošanas vieta

Galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga
 

bottom of page