top of page
Asset 2.png

PROJEKTI

Profesionālā vidusskola "Victoria" ir aktiva izglītības iestāde, kas aktīvi iesaistās dažādos valsts un starptautiskos projektos. Kopš 2014.gada VICTORIA aktīvi iesaistās ERASMUS+ projektos, kā arī NordPlus starptautiskajos projektos. Kopš 2018.gada skolā tiek īstenoti pasākumi projekta "Latvijas Skolas soma" ietvaros.

Informācija par aktuālo pieteikšanos VICTORIA izglītojamiem tiek paziņota skolvadības portālā MYKOOB.

Projektu vadītāja

NATAĻJA PROSVIROVA

natalja.prosvirova@riseba.lv

+371 25 618 708

bottom of page