top of page

PROJEKTI

Profesionālā vidusskola "Victoria" ir aktiva izglītības iestāde, kas aktīvi iesaistās dažādos valsts un starptautiskos projektos. Kopš 2014.gada VICTORIA aktīvi iesaistās ERASMUS+ projektos, kā arī NordPlus starptautiskajos projektos. Kopš 2018.gada skolā tiek īstenoti pasājumi projekta "Skolas soma" ietvaros.

Informācija par aktuālo pieteikšanos VICTORIA izglītojamiem tiek paziņota skolvadības portālā MYKOOB.

Projektu vadītāja

NATAĻJA PROSVIROVA

natalja.prosvirova@riseba.lv

+371 25 618 708

bottom of page