top of page
Asset 2.png
lv-lidzfinanse-eiropas-savieniba_pos_0.png

Erasmus+ programma sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. 

Erasmus+ programmas prioritātes

  • Iekļaušana un daudzveidība

Programma visās tās aktivitātēs nodrošina vienādas iespējas un piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu. Projektu īstenotājiem, veidojot projektus un aktivitātes, jāīsteno iekļaujoša pieeja, padarot tās pieejamas dažādiem dalībniekiem, tai skaitā cilvēkiem ar ierobežotām iespējām.

  • Digitālā pārveide

Programma atbalsta digitālās ekosistēmas veidošanu, veicinot digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanā un mācībās visos izglītības sektoros. Atbalstāma ir gan digitālo kompetenču veidošana plašam cilvēku lokam, gan komplicētākas digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana.

  • Vide un klimata pārmaiņu novēršana

Erasmus+ programma atbalsta zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Programma atbalsta projektus, kuri vērsti uz uzvedības maiņu individuālā un kultūras vērtību līmenī, kuri veicina ilgtspējīgas attīstības apziņu, maina patēriņa paradumus un dzīvesveidu.

  • Līdzdalība demokrātiskajos procesos

Programma atbalsta cilvēku iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un vairo zināšanas par Eiropas Savienību. Prioritāti piešķir projektiem, kas sniedz iespēju cilvēkiem iesaistīties demokrātiskajā dzīvē un kas atbalsta sociālu un pilsonisku iesaistīšanos caur formālās un neformālās izglītības aktivitātēm.

Erasmus+ programmu Latvijā administrē: 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv

Projektā iegūtās prasmes un kompetences virzīs katru audzēkni uz tālāku karjeras attīstību; dalībnieki, kas īstenos personāla mobilitāti apgūs attiecīgajam darbam nepieciešamās prasmes gūstot pieredzi dažādu mācību metožu izmantošanā. Valsts mērogā projekts nodrošinās iespējamos pasākumus jauniešu bezdarba un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai, veicinās audzēkņu vēlmi un motivāciju mācīties un saņemt starptautisku novērtējumu.

Projekta īstenošana palielinās Victoria starptautisko konkurētspēju, stiprinās sadarbību ar esošajiem partneriem un nodrošinās skolas internacionalizāciju.

Projektu vadītāja

NATAĻJA PROSVIROVA

natalja.prosvirova@riseba.lv

+371 25 618 708

bottom of page