top of page
erasmus+logo.png

Profesionālā vidusskola “Victoria” ir izstrādājusi projektu

“Go International with Victoria”

atbilstoši Victoria skolas internacionalizācijas stratēģijai 2019.-2024.gadam, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un starptautiski atzītu izglītību, mūsdienu darba tirgū pieprasītās profesijās.

Projektam ir vairāki mērķi, kas jāsasniedz īstenojot projekta aktivitātes:

 • Pilnveidot un paaugstināt projekta dalībnieku zināšanas, praktiskās iemaņas izvēlētajā profesijā, uzlabojot viņu kultūras izpratni, pašvērtējumu, svešvalodu zināšanas un motivāciju mācīties, īstenojot darba vidē balstītas mācības un prakses ārvalstu uzņēmumos; 

 • nodrošināt personāla un pedagogu apmācību ārzemēs, izmantojot darba ēnošanu partnerorganizāciju sadarbības uzņēmumos un izglītības iestādēs; 

 • Sekmēt iestādes internacionalizāciju un izglītības kvalitātes uzlabošanu;

Projekta galvenās aktivitātes ir:

 • izglītojamo prakses un darba vidē balstītas mācības uzņēmumos ārvalstīs;

 • sadarbības attīstīšana ar esošajiem un jaunajiem starptautiskajiem partneriem;

 • personāla apmācība ārzemēs, kā arī vecāko studentu ilgtermiņa prakses.

Projekta sākums: 2020.gada 16. augusts

Projektā tiek īstenots:

 • 5 īstermiņa mobilitātes (3 nedēļas – 1 mēnesis)

 • 1 ilgtermiņa ERASMUS+ PRO mobilitāte 4. kursa audzēkņiem (4 mēneši)

 • Personāla mācību mobilitātes

 • Mobilitātes plānošanas vizīte.

Projekta sadarbības partneri:

 • Associazione Artistica Culturale “A Rocca”, Itālija (Sicīlija)

 • FORMACION EUROPEA, PRACTICA, MOLIVIDAD, Spānija (Tenerife)

 • VITALIS Betruungsgesellsschaft fur Modellprojekte mbH, Vācija (Leipciga)

 • TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Spānija (Malaga)

Projektā iegūtās prasmes un kompetences virzīs katru audzēkni uz tālāku karjeras attīstību; dalībnieki, kas īstenos personāla mobilitāti apgūs attiecīgajam darbam nepieciešamās prasmes gūstot pieredzi dažādu mācību metožu izmantošanā. Valsts mērogā projekts nodrošinās iespējamos pasākumus jauniešu bezdarba un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai, veicinās audzēkņu vēlmi un motivāciju mācīties un saņemt starptautisku novērtējumu.

Projekta īstenošana palielinās Victoria starptautisko konkurētspēju, stiprinās sadarbību ar esošajiem partneriem un nodrošinās skolas internacionalizāciju.

Projektu vadītāja

NATAĻJA PROSVIROVA

natalja.prosvirova@riseba.lv

+371 25 618 708

bottom of page