top of page
Asset 2.png

Profesionālā vidusskola “Victoria” ir izstrādājusi projektu

“Go International with Victoria”

atbilstoši Victoria skolas internacionalizācijas stratēģijai 2019.-2024.gadam, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un starptautiski atzītu izglītību, mūsdienu darba tirgū pieprasītās profesijās.

Projekta sākums: 2020.gada 16. augusts

Projektam ir vairāki mērķi, kas jāsasniedz īstenojot projekta aktivitātes:

 • Pilnveidot un paaugstināt projekta dalībnieku zināšanas, praktiskās iemaņas izvēlētajā profesijā, uzlabojot viņu kultūras izpratni, pašvērtējumu, svešvalodu zināšanas un motivāciju mācīties, īstenojot darba vidē balstītas mācības un prakses ārvalstu uzņēmumos; 

 • nodrošināt personāla un pedagogu apmācību ārzemēs, izmantojot darba ēnošanu partnerorganizāciju sadarbības uzņēmumos un izglītības iestādēs; 

 • Sekmēt iestādes internacionalizāciju un izglītības kvalitātes uzlabošanu;

Projekta galvenās aktivitātes ir:

 • izglītojamo prakses un darba vidē balstītas mācības uzņēmumos ārvalstīs;

 • sadarbības attīstīšana ar esošajiem un jaunajiem starptautiskajiem partneriem;

 • personāla apmācība ārzemēs, kā arī vecāko studentu ilgtermiņa prakses.

Projektā tiek īstenots:

 • 5 īstermiņa mobilitātes (3 nedēļas – 1 mēnesis)

 • 1 ilgtermiņa ERASMUS+ PRO mobilitāte 4. kursa audzēkņiem (4 mēneši)

 • Personāla mācību mobilitātes

 • Mobilitātes plānošanas vizīte.

Projekta sadarbības partneri:

 • Associazione Artistica Culturale “A Rocca”, Itālija (Sicīlija)

 • FORMACION EUROPEA, PRACTICA, MOLIVIDAD, Spānija (Tenerife)

 • VITALIS Betruungsgesellsschaft fur Modellprojekte mbH, Vācija (Leipciga)

 • TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Spānija (Malaga)

bottom of page