top of page
Asset 2.png

Erasmus+ programmas 1. Pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekts  Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000068158, kuru īsteno SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA" Profesionālā vidusskola „Victoria” 

Projekta mērķis: Sniegt ārvalstu prakšu un mācību darba vietu iespējas skolas audzēkņiem, pilnveidojot audzēkņu profesionālās kompetences, attīstot svešvalodu prasmes, paaugstinot audzēkņu motivāciju mācīties; sniegt skolas personālam iespēju paaugstinot profesionālās prasmes un kompetences

Projekta galvenās aktivitātes: Audzēkņu ārvalstu mobilitātes profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos; mācību personāla mobilitātes

Dalībnieku skaits: 39 audzēkņi, 4 pasniedzēji

Partneri: 

Associazione Artistica Culturale "A Rocca", Itālija

VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Vācija

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Spānija

EPD - European Projects Development Unip. Lda, Portugāle

EU Mobility Sverige, Zviedrija

bottom of page