top of page
TPIU2.png
Asset 18.png

Profesionālā vidusskola “Victoria” izglīto augsta līmeņa speciālistus darba tirgū pieprasītās profesijās biznesa un mākslas jomā labvēlīgā, modernā un starptautiskā vidē.

Profesionālās vidusskolas “Victoria” izglītojamais ir aizrautīgs jomas speciālists - personība ar augsti attīstītām analītiskām, pētnieciskām un profesionālām prasmēm un izteiktu atbildības sajūtu pret sevi, vidi, darbu un sabiedrību.

Asset 19.png

VICTORIA veido aizraujošu, cieņpilnu un inovatīvu mācīšanās un mācīšanas pieredzi, ir atvērta un aktīva sadarbībai ar daudzveidīgām iesaistītajām pusēm, rūpējas par iesaistīto pušu (t.sk. izglītojamo, pedagogu) individuālām vajadzībām, koncentrējas uz to izaugsmi un labsajūtu, ir ētiska un mūsdienīga.

Asset 35.png

Kopš 2008.gada Profesionālā vidusskola VICTORIA veiksmīgi lauž stereotipus par profesionālo izglītību un piedāvā augsta līmeņa vidējo profesionālo izglītību jauniešiem pēc 9.klases.

Asset 38.png

Skolā tiek īstenota inovatīva mācību procesa plānošanas metode, kurā vispārizglītojošie (vidusskolas) priekšmeti ir atdalīti no profesionālo kompetenču moduļiem, proti, pirmdienās un otrdienās tiek apgūti vispārizglītojošie priekšmeti, savukārt, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izglītojamie ļaujās pilnībā pievērsties apgūstamajai profesijai.

Asset 8.png
Asset 39.png

VICTORIA pedagogi izmanto mūsdienīgas un praktiskas mācību metodes, veidojot un stiprinot izglītojamos daudzpusīgas un noturīgas prasmes.

Skola_1.jpg
Diskusijas
Praktiskie laboratoriju darbi
Esejas un viedokļu izklāsts
Problēmu risināšana
Prezentācijas un
uzstāšanās
Individuāli un grupu
darbi
CASE STUDY
analīzes
Situāciju modelēšana un analīze
Pētnieciskie projekti
Darbs ar informācijas avotiem
Lietišķās spēles un simulācijas
Prāta vētras
komanda_edited.png

Skolas komanda un mācībspēki ir patiess mūsu lepnums - profesionālas un aizrautīgas PERSONĪBAS.

Asset 1.png

5

6

64

40%

30%

30%

bottom of page