top of page
Asset 2.png

VICTORIA piedalās 2nd ETS Conference – The Quality Bonus

Šī gada marta sākumā Profesionālās vidusskolas “Victoria” direktores vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Korbs piedalījās 2nd ETS Conference – The Quality Bonus. Konferencē notika darbs, lai uzlabotu jaunatnes darbā iesaistīto izglītību nacionālā līmenī – kā ar ES jaunatnes programmām uzlabot jaunatnes darba savstarpējo sinerģiju, sadarbību un atgriezenisko saiti Eiropas Savienības līmenī.

2022.gada 1.aprīlī Profesionālajā vidusskolā “Victoria” tika organizēts arī metodiskais seminārs, kurā M.Korbs dalījās ar gūtajām atziņām ar skolas pedagogiem. Semināra laikā notika diskusija par galvenajiem izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanā. 

Vēlamies pateikties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un ETS konferences organizatoriem par iespēju apmeklēt konferenci, kā arī skolas “Victoria” pedagogiem par aktīvu iesaistīšanos seminārā.

274990078_5069376206477363_2974568844396760461_n.jpg
54206249_2227589563946184_6050862501992595456_n.jpg

Mācības 2nd ETS Conference - The Quality Bonus tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

bottom of page