top of page
shopping-cart.png

KOMERCZINĪBAS

IEGŪSTAMĀS KVALIFIKĀCIJAS:

- Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
- Rūpniecības komercdarbinieks
- Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

4 gadi

10 mēneši gadā no septembra līdz jūnija beigām

14 profesionālie moduļi

+  8 vispārizglītojošie moduļi

+  3 mūžizglītības moduļi

//   Akreditēta programma

//   Tiek īstenota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem

//   Pedagogi - praktiķi

//   Tiek īstenota Skolenu mācību uzņēmumu (SMU) darbība sadarbībā ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia)

//   Inovatīvs mācību process

//   Uz profesiju orientēti pasākumi [kursi, konkursi, nometne] 

//   Prakse Latvijas vadošajos uzņēmumos 

//   Plašas ERASMUS+ u.c.projektu iespējas

Programma piedāvā apgūt vienu no trim kvalifikācijām, attiecīgi specializējoties:

 - Mazumtirdzniecībā (mazumtirdzniecības komercdarbinieks) - izmantojot savas prasmes, lai strādātu tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, nodarbotos ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizētu preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 - Ražošanā (rūpniecības komercdarbinieks) - organizējot preču ražošas procesus, veicot tirgus analīzi, ražošanas plānošanu un kontroli.

 - Reklāmas jomā (reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks) - speciālists, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pamata programmas saturs

ML_KZ_moduļi.png

IZGLĪTĪBAS MODUĻI

Programmas partneri

Mācību maksa

Mācību gada maksa:

2 300 EUR
vai
230 EUR / mēnesī

Mācību maksu iespējams veikt par visu gadu, semestri vai pa mēnešiem bez uzcenojuma.

Kontakti

Programmas direktore

Inese Ozola
+371 26533238
ineseozola2@inbox.lv

Īstenošanas vieta

Galvenais kampuss
Meža iela 3, Rīga
 

bottom of page