top of page
bcg_g.png
KD_txt.png
KD_img_edited.png

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA:

Rūpniecības komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

4 gadi

10 mēneši gadā no septembra līdz jūnija beigām

14 profesionālie moduļi

+  8 vispārizglītojošie moduļi
+  3 mūžizglītības moduļi

Akreditēta programma
Tiek īstenota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem
Pedagogi - praktiķi
Tiek īstenota Skolenu mācību uzņēmumu (SMU) darbība sadarbībā ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
Inovatīvs mācību process
Uz profesiju orientēti pasākumi 
Prakse Latvijas vadošajos uzņēmumos 
Plašas ERASMUS+ u.c.projektu iespējas

Programma piedāvā apgūt vienu no trim kvalifikācijām, attiecīgi specializējoties:

 - Mazumtirdzniecībā (mazumtirdzniecības komercdarbinieks) - izmantojot savas prasmes, lai strādātu tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, nodarbotos ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizētu preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 - Ražošanā (rūpniecības komercdarbinieks) - organizējot preču ražošas procesus, veicot tirgus analīzi, ražošanas plānošanu un kontroli.

 - Reklāmas jomā (reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks) - speciālists, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pamata programmas saturs

ML_KZ_moduļi.png

IZGLĪTĪBAS MODUĻI

Mācību maksa

Kontakti

Mācību gada maksa:

Programmas direktore

2 300 EUR
vai
230 EUR / mēnesī

Mācību maksu iespējams veikt par visu gadu, semestri vai pa mēnešiem bez uzcenojuma.

Inese Ozola
+371 26533238
ineseozola2@inbox.lv

Īstenošanas vieta

Galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga
 

bottom of page