top of page

UZŅEMŠANA

Tavs ceļš uz UZVARU sākas šeit!

SATIEC VICTORIA ĢIMENI

Mēs priecājamies par Jūsu interesi uzsākt mācības Profesionālajā vidusskolā "Victoria"

Uzņemšana 2023./2024.mācību gadam sāksies 19.jūnijā.
Pilni uzņemšanas noteikumi ir pieejami šeit.

Jebkādu jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar uzņemšanas komisijas vadītāju:


victoria@riseba.lv
+371 67 807 009

 

SATIEC VICTORIA ABSOLVENTU

2.VEIC REĢISTRĀCIJAS MAKSU

3.IESNIEDZ DOKUMENTUS KLĀTIENĒ

4.PARAKSTI LĪGUMU

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Dokumentu iesniegšanas un līguma parakstīšanas brīdī klāt jābūt gan reflektantam, gan kādam no vecākiem (vai aizbildnim), kuram līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Apliecība par vispārējo pamatizglītību

  • Sekmju izraksts

  • Pamatizglītības sertifikāti

  • Četras fotogrāfijas ( 3x4 cm)

  • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju

  • Izglītojamiem, kuri vispārējo pamatizglītību (9 klases) ir apguvuši, mācoties mazākumtautību izglītības programmā, nav nepieciešams CE latviešu valodā!

Jāiemaksā bankā reģistrācijas maksu 30.00 EUR

 Rekvizīti reģistrācijas maksai:

SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""
Reģ. Nr. 40003090010
AS Swedbanka
HABALV22
LV 03 HABA 0551032411543

(maksājuma mērķis: audzēkņa vārds, uzvārds un pers.kods)

Pieteikums
bottom of page