top of page
Asset 2.png

Projekta nosaukums: Welfare Systems - Threats and Opportunities

Projekta īstenošanas periods: no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.decembrim

Projekta mērķis: Rokasgrāmatas izstrāde ar projektā iesaistīto valstu labklājības sistēmas salīdzinājumiem, no tā izrietošiem biznesa iespēju ieteikumiem vietējai kopienai un uzņēmumiem. Pasniedzēju un izglītojāmo pieredzes apmaiņa.

Projekta partneri: 

Frederikshavn Business College (Danija)

Step by step Consulting, NGO (Islande)

Inspiring; association on research and innovation cooperation (IS-HRIS), NGO (Islande)

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium (Zviedrija)

Kedainiai Language School (LT)

Novida lukio upper secondary school (Somija)

Projekta ietvaros tika paredzētas skolēnu un skolotāju tikšanās projekta partnervalstīs. Diemžēl, COVID-19 lika izmainīt plānus un lielākā daļa tikšanos un darba projekta uzdevumos notika attālināti. Tomēr, skolas audzēkņiem un pedagogiem izdevās satikties ar partneru skolēniem un pedagogiem 2021.gada oktobrī - Gēteborgā (Zviedrija). Trīs dienu laikā skolēni starptautiskās komandās gatavojās diskusijai par iepriekš piedāvāto un izvēlēto tēmu. Diskusiju ietvaros tika izvēlēti uzvarētāji prezentācijas mākslā un mums ir prieks, ka pirmās un otrās vietas ieguvēji bija mūsu skolas skolēni - Viktorija Suseja un Henriks Bukšs.

Gan skolēni gan skolotāji guva vērtīgu pieredzi un iespēju salīdzināt mācību sistēmu Latvijā un citās valstīs.

bottom of page