top of page
1285861.png

PRODUKTU DIZAINS

PDX logo.png

IEGŪSTAMĀS KVALIFIKĀCIJA:

Produktu dizainera asistents

4 gadi

10 mēneši gadā no septembra līdz jūnija beigām

22 profesionālie moduļi

+  10 vispārizglītojošie moduļi

+  9 mūžizglītības moduļi

//   Jauna programma

//   Veidota ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem

//   Pedagogi - praktiķi

//   Inovatīvs mācību procesa dizains

//   Iekļauti papildus produkti [kursi, konkursu, nometne] 

//   Prakses pie izcilākajiem produktu dizaineriem

//   Bagātīgas ERASMUS+ u.c.projektu iespējas

Risini problēmas, radot tām radošus risinājumus!

Programmas mērķis ir panākt, ka izglītības ieguves laikā jaunietis gūst tādas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu radīt jaunus produktus, veidot to zīmolu, spētu izstrādāt biznesa plānu un virzīt produktus tirgum.

Programmas ietvaros apgūtās prasmes ļaus radīt jaunu produktu idejas, pētīt un analizēt tirgu, izstrādāt to konceptus un prototipus, strādāt ar dažādiem materiāliem un dizaina programmatūrām, kā arī organizēt produkta mārketingu un virzīšanu tirgū. 

Programma Produktu dizains paredzēta tiem jauniešiem, kas vēlas radīt, ko jaunu un iekarot pasaules tirgu ar sevis izstrādātiem produktiem un pakalpojumiem. Iespējams, būt tādu pasaules produktu dizaineru vidū, kā James Dyson, Steve Jobs, Elon Musk vai Jonathan Ive. 

Programmas saturs

producktu dizains saturs.png

IZGLĪTĪBAS MODUĻI

Screenshot 2021-12-13 at 4.49.40 PM.png

Programmā iekļauts

Screenshot 2021-12-13 at 5.56.39 PM.png

PDX programmas pirmā kursa ievadpasākums.

Screenshot 2021-12-13 at 5.56.50 PM.png

Produktu radīšanas intensīvā nometne

Screenshot 2021-12-13 at 5.57.06 PM.png

Produktu dizaina nozares Latvijā simpozijs

Screenshot 2021-12-13 at 5.56.57 PM.png

Produktu dizaina izglītības projektu balva

Mācību maksa

Kontakti

Īstenošanas vieta

Mācību gada maksa:

Direktores vietnieks attīstības jautājumos

3 300 EUR
vai
330 EUR / mēnesī

Mācību maksu iespējams veikt par visu gadu, semestri vai pa mēnešiem bez uzcenojuma.

Mārtiņš Korbs
+371 25155152
martins.korbs@riseba.lv

Galvenais kampuss
Meža iela 3, Rīga
H2O.6 kampuss
Durbes iela 4, Rīga

bottom of page