top of page

Kopš 2008.gada Profesionālā vidusskola VICTORIA veiksmīgi lauž stereotipus par profesionālo izglītību un piedāvā augsta līmeņa vidējo profesionālo izglītību jauniešiem pēc 9.klases.

UZVARA!

VICTORIA misija

Profesionālā vidusskola “Victoria” izglīto augsta līmeņa speciālistus darba tirgū pieprasītās profesijās biznesa un mākslas jomā labvēlīgā, modernā un starptautiskā vidē.

VICTORIA vīzija

Profesionālās vidusskolas “Victoria” izglītojamais ir aizrautīgs jomas speciālists – personība ar augsti attīstītām analītiskām, pētnieciskām un profesionālām prasmēm un izteiktu atbildības sajūtu pret sevi, vidi, darbu un sabiedrību.

VICTORIA vērtības

VICTORIA veido aizraujošu, cieņpilnu un inovatīvu mācīšanās un mācīšanas pieredzi, ir atvērta un aktīva sadarbībai ar daudzveidīgām iesaistītajām pusēm, rūpējas par iesaistīto pušu (t.sk. izglītojamo, pedagogu) individuālām vajadzībām, koncentrējas uz to izaugsmi un labsajūtu, ir ētiska un mūsdienīga.

VICTORIA mācību process

Skolā tiek īstenota inovatīva mācību procesa plānošanas metode, kurā vispārizglītojošie (vidusskolas) priekšmeti ir atdalīti no profesionālo kompetenču moduļiem, proti, pirmdienās un otrdienās tiek apgūti vispārizglītojošie priekšmeti, savukārt, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izglītojamie ļaujās pilnībā pievērsties apgūstamajai profesijai.

Picture 1.png

VICTORIA mācību metodes

VICTORIA pedagogi izmanto mūsdienīgas un praktiskas mācību metodes, veidojot un stiprinot izglītojamos daudzpusējas un noturīgas prasmes.

Metodes.png

VICTORIA komanda

Skolas komanda un mācībspēki ir patiess mūsu lepnums - profesionālas un aizrautīgas PERSONĪBAS.

Komanda.png

Seko mums

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page