VIDEO operators
 • lv
 • ru

Porto

VIDEO operators

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «VIDEO operators»

Mācību programma "Vizuālās saziņas līdzekļu māksla"gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Video operators

Runā, ka viņi domā ar acīm. Video operatori visu redzēto domās saliek kompozīcijā, iedomājās kadru, objektu izvietojumu, gaismu… Tieši ar viņu acīm mēs ik dienu skatāmies rīta ziņu raidījumus, ilgi gaidīto futbola maču tiešajā ēterā, jau apnikušo reklāmas rullīti un trillera pirmizrādi kinoteātrī. Video operatora profesija paredz mums apkārt esošo notikumu, parādību, objektu un iespaidu iemūžināšanu ar kameras palīdzību. Video operators nodarbojas ar video materiālu izstrādi, sākot no idejas, nepieciešamā aprīkojuma sagatavošanas, veic filmēšanas procesu, kā arī veic materiāla pēcapstrādi (montāžu, spilgtumu, gaismu u.t.t.)

Iegūt video operatora profesiju – tā ir iespēja iegūt unikālu iespēju redzēt lietas citādāk, turklāt ar savu redzējumu priecēt arī citus. Mūsu studenti ne tikai uzzina, kā strādāt ar kameru, bet arī iepazīstas ar jaunu pasaules redzējumu.

Mācību programmas ietvaros, izglītojamie apgūst nozares daudzpusīgās nianses, veicot sīku un detalizētu kino darbu analīzi, apzinot kino un televīzijas vēsturiskos aspektus un kino attīstības etapus, iegūst prasmes tehniski un pareizi darboties ar kameru un filmēšanas aprīkojumu, apgūst dramaturģiju un režiju.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Video operatora mākslu
 • Foto mākslu
 • Dramaturģiju un režiju
 • Gaismu, skaņu
 • Montāžu
 • Kino tehnoloģijām
 • Aktiermākslu
 • Kino un televīzijas vēsturi

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “VIDEO operators” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Video operatora darbs
 • Datorgrafikas pamati
 • Kino tehnoloģijas
 • Audiovizuālie mediji
 • Foto mākslas pamati
 • Skaņu teorija un režija
 • Aktiermeistarība
 • Kino un TV vēsture
 • Kultūras, mākslas vēsture
 • Kompozīcija
 • Runas un kustību kultūra
 • Zīmēšana, krāsu mācība
 • Uzņēmējdarbība
 • Krāsu psiholoģija
 • Radošā procesa psiholoģija
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “VIDEO operators” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „VIDEO operators” mācībspēku sastāvs:

Konstantīns Ņedošīvins
Larisa Sumbajeva
Anatolijs Perlovs
Rolands Laķis
Mārtiņš Mežulis

Zoja Geraskina
Anna Bētiņa

Mācību programmas “VIDEO operators” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Programmas direktors

Mārtiņš Mežulis

Mob.tālr. +371 29548121

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas